Om SST

Hytta

Imagaisi'marsjen

Turmasjer

Kontakt oss

 

   

 

     

        Om SST

       Turmarsjer

        Imagaisi' Marsjen

       Fjelltrimmen

        Hytta

        Akselstua

        Gjestebok

        Kontakt Oss

 

 

 

 

 

 

 

 

Storeng Steindal Trims styre består av følgende personer:                                                       

 

 

Verv:               Navn:                                 e-post:                           tlf:                

Leder:        Øistein Steinlund                                                93 45 12 22

N.leder:      Bente Heiskel

Sekretær:    Nina Kristiansen                

Kasserer:    Eva kristiansen   

Styremedl:  Jan Steinar Pettersen                                         

 

E-post:             post@storengsteindaltrim.no

Bank:               4785. 07 18675

 

Hytteutleie:                H. Kristiansen   - tlf  452 92 730 / 777 14 230 
          e-post: hedny.kristiansen@storfjord.net

Turmarsjansvarlig:     J.S. Pettersen   - tlf  913 72 103

Fjelltrimansvarlig:      J.S Pettersen   -  tlf  913 72 103 

 

Dersom du har behov for kontakt, kan du sende en henvendelse på e-post.

Ansvarlig for koordinering av stoff til vår hjemmeside er nå Rolf Steinvik. tlf.952 20 447

 

 

 

 

Storeng Steindal Trim, 9046 Oteren, e-post: post@storengsteindaltrim.no, org.nr: 990 100 918

 

 
Hjem Søk
Storeng Steindal Trim